τα τραινάκια στα πάρτυ μας είναι τα καλύτερα στη Ρώμη. Είναι τα καλύτερα γιατί δεν πάνε πουθενά!

Ο Δόκτωρ Freud έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις ετυμολογίες. Εκεί θεωρεί πως κρύβεται η ουσία των πραγμάτων, στους ήχους που κάναμε λέξεις για να τα περιγράψουμε. Έτσι λέει εξηγείται που το «μαμά» για παράδειγμα είναι το ίδιο σε όλον τον κόσμο και ακούγεται σχεδόν το ίδιο σε όλες τις γλώσσες, ακόμη και σε αυτές πολιτισμών [...]